Curso gratuíto de monitores de surf para persoas empadroadas nos concellos de Ferrolterra-Rías Altas

A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol coa colaboración da Deputación da Coruña organiza un curso de monitores de surf impartido pola Federación Galega de Surf.

O curso, conducente á obtención do título oficial “Entrenador Nacional en Surfing Nivel I” desenvolverase en Valdoviño en outubro e novembro deste ano e conta cun total de 12 prazas gratuítas reservadas a persoas empadronadas en calquera dos 21 concellos que compoñen o destino turístico Ferrolterra-Rías Altas  (Ares, Cabanas, A Capela, Cariño, Cedeira, Cerdido, Fene, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, Pontedeume, As Pontes de García Rodríguez, San Sadurniño, As Somozas, Valdoviño e Vilarmaior).

A inscrición poderá realizarse  entre o luns día 5 de outubro ás 8:00 e o xoves 8 de outubro ás 12:00 no formulario dispoñible na web da Federación Galega de Surf ou no seguinte enlace:

https://forms.gle/2BM7LZZ2TqMdEH4v7

As prazas asignaranse por rigoroso orde de inscrición, e estarán condicionadas á superación dunha proba de acceso.

O obxecto desta iniciativa é continuar desenvolvendo os servizos turísticos relacionados co surf coa finalidade de xerar emprego e continuar consolidando a marca turística Costa das Ondas como destino sostible, no que ademais de dispoñer dun medio natural excepcional, cóntase cunha oferta profesional de calidade.

Pódese a ampliar a información na web da Federación Galega de Surf http://www.fgsurf.org/

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Formación para o sector turístico ofrecida pola Sociedade Mixta de Turismo de Ferrol coa colaboración da Deputación da Coruña

Difundimos a seguinte información facilitada pola Sociedade Mixta de Turismo de Ferrol:
“La Sociedade Mixta de Turismo de Ferrol, en colaboración con la Diputación Provincial, organiza formaciones para el sector turístico de Ferrol y el resto de municipios del geodestino Rias Altas-Ferrolterra, gratuitas y online, que comenzarán mañana martes a las 17:00 h. y se extenderán a lo largo de este mes.
Se trata de “píldoras formativas” de corta duración (entre 1 y 2 horas) y formato vídeo, excepto el webinar para alojamientos turísticos del miércoles 10.
Los interesados pueden apuntarse a todas las formaciones que deseen. Tan sólo tienen que inscribirse comentando las formaciones que quieren recibir en el email mlopezturismo@ferrol.es
1) DISEÑO DE MAPA DE EXPERIENCIAS DE CLIENTES/USUARIOS PARA EL SECTOR TURISTICO. Fecha  9 de junio (martes)) a las 17:00 h.
2) LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO WEB Y DEL MOTOR DE RESERVAS PARA INCREMENTAR LAS RESERVAS DIRECTAS EN ALOJAMIENTOS TURISTICOS. Fecha: 10 de junio (miércoles) a las 17:00 h. Esta formación es un webinar en directo a través de la plataforma Zoom.
3) MARKETING DIGITAL Y ESTRATEGIA DE CONTENIDOS APLICADO A LA GESTION DE CRISIS. Fecha 11 de junio (jueves) a las 17:00 h.
4) IMPLANTACION DE CRM Y EMAIL-MARKETING EN CLOUD. Fecha 16 de junio (martes) a las 17:00 h.
5) INMERSION A LA TRANSFORMACION DIGITAL Y DESARROLLO DE NEGOCIO. Fecha : 18 de junio (jueves) a las 17:00 h.
6) INNOVARSE O MORIR, CLAVES PARA DEFINIR UNA HOJA DE RUTA DE INNOVACION EN LAS PYMES. Fecha: 23 de junio (martes) a las 17:00 h.
7) DISEÑO, CREACION Y PUESTA EN EL MERCADO DE EXPERIENCIAS DE TURISMO GASTRONÓMICO. Fecha: 25 de junio jueves) a las 17:00 h.”
Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

CURSO DE MONITORES DE SURF DE NIVEL 2

As prazas condédense por orde de inscrición e o prazo para inscribirse ábrese o próximo luns día 28 ás 8:00

A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, coa colaboración da Deputación da Coruña, ofrecerá un curso de monitores de surf de nivel 2 a persoas empadroadas en calquera dos 21 concellos integrantes no Xeodestino Ferrolterra-Rías Altas. Esta iniciativa forma parte da aposta por desenvolver o turismo activo no territorio, aproveitando a visibilidade internacional do surf para crear emprego arredor deste deporte e do resto de actividades implantadas no territorio (Kayak, rutas a cabalo, windsurf… e un longo etcétera detallado na web activo365.ferrolterra.gal ). O curso a impartir, coa denominación “ENTRENADOR NACIONAL EN SURFING NIVEL II (TDII)”, encóntrase regulado na Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de surf (BOE 28/02/2012), e resulta necesario para a creación e mellora da calidade das escolas de surf do territorio. O obxectivo é distinguir a Costa das Ondas como marca de calidade, non só polas características únicas das súas praias, senón tamén polo nivel dos profesionais que ofrecen actividades nelas.

As persoas interesadas deben inscribirse na web da Federación Galega de Surf www.fgsurf.org a partir do luns 28 de outubro ás 8:00 da mañá, e cumprir os requisitos que se especifican nesta web. O prazo de inscrición remata o mércores 30 de outubro e as prazas serán outorgadas por rigoroso orde de inscrición. O curso é gratuíto a excepción do importe das probas de acceso, que é reembolsable.

Deputacion_2013

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

A MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA COMARCA DE FERROL, COA COLABORACIÓN DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA E DA FEDERACIÓN GALEGA DE SURF FORMARÁ A 16 PERSOAS EMPADROADAS NO XEODESTINO FERROLTERRA-RÍAS ALTAS COMO PROFESORES DE SURF

Deputacion_2013

A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol leva anos apostando polo produto turístico de Surf como motor para o desenvolvemento do destino turístico Ferrolterra-Rías Altas. Baixo a marca Costa das Ondas, realízanse distintas accións promocionais e procúrase a colaboración de todos os profesionais do sector para o seu crecemento.

Nesta ocasión, coa colaboración da Deputación da Coruña, a aposta incidirá nas necesidades de formación. Para que o turismo funcione, non abonda con dispoñer de excelentes recursos como son as privilexiadas praias de Ferrolterra con ondas os 365 días do ano. É preciso dispoñer de profesionais cualificados para aproveitar estes recursos ofrecendo actividades turísticas. A escasez de persoas formadas para a impartición de clases de surf obriga na actualidade a recorrer a profesionais doutros territorios e nacionalidades. Existe por tanto unha necesidade de formación, e unha oportunidade para as persoas pertencentes a este territorio que desexen traballar no ámbito do turismo activo.

Con esta motivación, a través da Federación Galega de surf impartirase nos proximos meses o Curso de Entrenador Nacional de Surf Nivel, que será gratuito para 16 persoas empadroadas nos concellos que compoñen o xeodestino Ferrolterra-Rías Altas: Ares, Cabanas, A Capela, Cariño, Cedeira, Cerdido, Fene, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, Pontedeume, As Pontes de García Rodríguez, San Sadurniño, As Somozas, Valdoviño e Vilarmaior.

Máis información e inscrición na web da Federación Galega de Surf www.fgsurf.org . O prazo de inscrición encóntrase aberto e seguirase rigoroso orde de rexistro para o outorgamento de prazas ás persoas que superen a proba de admisión.

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

“I MOSTRA DE COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL DE FERROLTERRA”

O vindeiro día 28 de setembro nas instalacións do Centro Torrente Ballester desenvolverase a Primeira Mostra de Cooperativismo e Economía Social de Ferrolterra, organizada pola Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol coa colaboración da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

O horario será de 9h da maña a 21h da tarde, con entrada libre. Desenvolverase ao longo do día con diferentes postos de información sobre proxectos de economía social da comarca, atendidos polos protagonistas destas experiencias; un posto de información sobre a economía social e actividades centradas na visualización da economía social, como charlas e xogos onde se porá en valor os principios e valores cooperativos.

A finalidade desta Mostra é fomentar que a cidadanía sexa consciente á hora de consumir na Economía Social, así como informar e asesorar ás persoas que teñan interese en emprender baixo a fórmula cooperativa en Ferrolterra. Cada día que pasa medra a demanda de produtos da economía social, dado que o consumidor é cada vez máis socialmente responsable e demanda produtos de proximidade nos que non hai intermediarios, sabendo que a proximidade ten un impacto positivo sobre o noso territorio.

As cooperativas, xunto con outras entidades entre as que se atopan as sociedades laborais os centros especiais de emprego e as cofradías de pescadores, integran a denominada economía social. Esta economía é entendida como o conxunto de actividades económicas e empresariais que no ámbito privado levan a cabo aquelas entidades que perseguen ben o interese colectivo dos seus integrantes ou ben o interese xeral económico ou social, ou ambos.

A economía social fundaméntanse nun conxunto de valores orientados a fins sociais como a primacía das persoas e do fin social sobre o capital, a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, a cohesión social, etc., promocionándose a solidariedade interna coa sociedade, e favorecendo o compromiso co desenvolvemento local.

A fórmula cooperativa foi un dos modelos de emprendemento que mellor soportou a crise económica. As cooperativas non só se mantiveron, senón que medraron: nos últimos 10 anos o número de cooperativas en Galicia aumentou en 300, e na actualidade son un total de 1.318 cooperativas na nosa Comunidade. A maior parte das cooperativas activas na actualidade pertencen aos sectores de traballo asociado (son socios/as e ao mesmo tempo traballadores/as). Recentemente naceu unha grande organización que agrupa a agrupa a 181 cooperativas, das cales 152 son de traballo asociado, 28 de ensino e unha de consumo. Esta organización é a Unión de Cooperativas EspazoCoop. Na Comarca de Ferrolterra, a porcentaxe maior de cooperativas corresponde ás de traballo asociado, tendo unha forte presenza nos centros de ensino, especialmente os de infantil. Na I Mostra de Cooperativismo e Economía Social de Ferrolterra van a estar presentes representantes de AFESIN (Asociación de escolas infantiles de Ferrolterra), así como da Unión de Cooperativas EspazoCoop, participando nunha charla baixo o titulo “Outra forma de facer empresa”.

Neste tipo de cooperativas de traballo asociado a propiedade está en mans do colectivo das persoas traballadoras e socias, os que polo tanto asumen todo o protagonismo na toma de decisións e na marcha da actividade que desenvolven. O papel central que asumen as persoas traballadoras e socias outorga a estas empresas unha serie de características moi particulares e valiosas, que en especial son adecuadas para atender diversas demandas, inquietudes e problemáticas do mundo actual, ligadas aos profundos e rápidos cambios que está experimentando o conxunto da sociedade e da economía. Son varios os motivos polos que as cooperativas soportaron mellor a crise, primeiramente por responder cunha maior flexibilidade salarial á recesión, xa que ao darse a dobre condición de que a persoa sexa o empresario e traballador, ten un interese especial na supervivencia da sociedade cooperativa.

As cooperativas van tecendo redes entre elas, establecen alianzas para xerar economías de escala e reducir de xeito considerable os seus custos, compartindo sedes, servizos, recursos, etc. Existen cooperativas que contan con seccións de crédito con aportacións voluntarias dos socios/as, facilitando o poder resistir os tempos difíciles.

Na mostra imos poder contar co grupo cooperativo Caja Mar, a cal atende a calquera sector económico e de poboación, se ben como empresa da economía social, adica a súa atención preferente aos sectores produtivos locais, en especial ao sector agroalimentario.

Poderemos contar coa presenza de Nosa Enerxia, s.coop.galega, primeira cooperativa galega que nace co obxecto de comercialización da enerxía eléctrica de orixe renovable certificada, apostando pola sostenibilidade enerxética e pola xestión transparente.

Teremos a presenza de AGACA (Asociación Galega de Cooperativas Agrarias) nun dos postos da mostra e contaremos na charla da mañá co seu xerente Higinio Mougán. AGACA nace no 1988 como unha entidade sen ánimo de lucro, de carácter non gubernamental. Fórmana un conxunto de cooperativas agrarias galegas que unen os seus esforzos coa finalidade de crear unha organización capaz de representar e defender os intereses e necesidades das múltiples cooperativas agrarias e gandeiras da Comunidade Autónoma. Na comarca de Ferrolterra contamos con diversas cooperativas agrarias, tales como AGROFLOR. Outras que naceron como cooperativa agrarias, actualmente son cooperativas de consumo. Na mostra estará presente COPAGRO, cooperativa agraria de segundo grado presente na nosa comarca dende o ano 1973 e que está formada por outras cooperativas unidas para colaborar entre elas e fortalecerse como empresas así como conseguir uns mellores servizos para os seus socios.

Contaremos coa participación de Pingota Comunicación s.coop.galega, un equipo formado por Puri Rodriguez, Montse Mayoral e Pilar Cotovad, con máis de 20 anos de experiencia profesional en prensa. Elas decidiron emprender baixo a fórmula cooperativa en outubro do 2015 en Ferrol. O seu obxectivo é transformar en noticia as informacións xeradas polos seus clientes e xestionar todo tipo de servizos en materia de comunicación atendendo ao auxe dos novos medios dixitais e de redes sociais. A finalidade do seu traballo é converter nun activo a forma de comunicar de empresas, administración e entidades, de xeito que sexa un rasgo distintivo e un valor engadido.

Outra cooperativa que estará presente é Andaravía, cooperativa cultural que trata de introducir en Ferrol un espazo alternativo á cultura. Catu, Yolanda e Mamen tiveron a idea de apostar pola cultura na súa cidade.

Ao longo da xornada do 28 de setembro levaranse a cabo dentro da Mostra dinámicas e outras actividades para achegar ao público á filosofía da economía social, organizadas pola cooperativa Rexenerando. Esta cooperativa de traballo asociado nace no ano 2014, cando catro persoas con distintas inquedanzas, enfoques e perspectivas profesionais deciden comprometerse nun proxecto común. Como elas mesmas din, “rexenerámonos nós e rexeneramos o noso entorno”. Están especializadas en equidade, igualdade de oportunidades, innovación social, orientación laboral, animación cultural e interpretación do patrimonio.

Ademais das cooperativas, na Mostra estarán presentes centros especiais de emprego, os cales realizan un traballo produtivo, que ten por finalidade a integración das persoas con diversidade funcional ao réxime de traballo ordinario, de xeito que aseguran un emprego remunerado á vez que prestan os servizos de axuste persoal e social que requiran estas persoas. Acompáñanos o centro especial de emprego Cabo Prior Suministros, especializado en roupa e medidas de protección laboral, facial, ocular, auditiva, manual,etc. Todo o material necesario para o equipamento protección persoal en materia laboral.

Englobando diferentes proxectos da economía social en Ferrolterra contaremos con ASCM, asociación sociocultural creada no ano 1987, como unha entidade sen ánimo de lucro que ten como obxectivo a plena integración das persoas con discapacidade. Como eles mesmos expresan: “porque todos somos persoas con algún tipo de discapacidade nalgún momento da nosa vida, xa sexa temporal ou permanente”. Baixo esa asociación naceron diferentes centros especiais de emprego.

Non podía faltar a presenza da Cofradia de pescadores como unha das entidades destacadas dentro da economía social. Ferrolterra conta cunha forte tradición mariñeira, vinculada aos pósitos. Son corporacións sectoriais, sen ánimo de lucro, representativas de intereses económicos de armadores de buques de pesca e de traballadores do sector extractivo, cuxa xestión se desenvolve co fin de satisfacer as necesidades e intereses dos seus socios, co compromiso de contribuír ao desenvolvemento local, á cohesión social e á sustentabilidade. Agradecese a presenza da Patrona maior da Cofradía de Ferrol Isabel Maroño Váquez, participando cun dos postos na mostra.

Para máis información: Dolores Regueiro Pérez, Técnico de Cooperativismo da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, Tlf.: 981944195, e-mail: dregueiro@ferrol.es

PROGRAMA_MOSTRA_PANT

Captura de pantalla 2017-09-25 a las 18.00.15

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Xornada de consumo responsable, sustentabilidade e agroecoloxía en Cedeira

cartel-a3-jpg-1

PROGRAMA  | INSCRICIÓNS

A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, co financiamento da Deputación de A Coruña, organiza para o día 20 de Decembro a xornada “Consumo responsable, sustentabilidade e agroecoloxía”, que se celebrará no auditorio municipal de Cedeira de 9.30h a 14.00h.

Publicado en Emprego e emprendemento | Etiquetado , , | Deixar un comentario

Adhesión do sector turístico á marca Costa das Ondas

AF_Costa da Onda-02

  • A Mancomunidade inicia un procedemento de adhesión para formar parte da marca Costa das Ondas.
  • Poderán adherirse escolas de surf, surfcamps, surf houses, tendas de surf con material técnico, e tamén bares, restaurante e aloxamentos que teñan a turistas de surf como clientes.
  • As entidades deberán estar instaladas nalgún dos 21 concellos do xeodestino turístico Ferrolterra – Rías Altas.
  • Nos vindeiros días activarase a web da marca.

 

A Mancomunidade de concellos da comarca de Ferrol abre un procedemento para que aquelas entidades do sector turístico relacionadas, directa ou indirectamente, co surf poidan adherirse ao proxecto Costa das Ondas e así formar parte das accións de promoción online e offline que se programen.

Costa das Ondas é a marca de promoción do xeodestino Ferrolterra – Rías Altas como destino de surf. Nos vindeiros días crearase a páxina web promocional na que ademais de escolas de surf, surfcamps, surf houses, tendas de surf ou calquera outra entidade do sector, engadiranse a aqueles servizos de restauración e aloxamento que conten entre os seus clientes habituais a turistas de surf.

Para formar parte da marca Costa das Ondas, debe cubrirse o seguinte formulario, aceptar e cumprir as condicións do documento de adhesión e remitir varias fotografías de alta calidade do establecemento.

As entidades deben estar instaladas nalgún dos 21 concellos que conforman o xeodestino Ferrolterra – Rías Altas. Estes son: Ares, Cabanas, A Capela, Cariño, Cedeira, Cerdido, Fene, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, As Pontes de García Rodríguez, Pontedeume, San Sadurniño, As Somozas, Valdoviño e Vilarmaior.

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Xornada Cooperamos II Encontro de Boas prácticas cooperativas 30/09/2016

 

INCRICIÓNS no seguinte enlace: http://formacionenrede.com/inscricion/

981 944000 ext 692     981 944195 ext 692

dregueiro@ferrol.es

Cooperamos II enmárcase no programa de actuación da Rede Eusmo.

Ao inscribirte a esta Xornada terás a posibilidade de realizar o curso online “Cultura

financeira e finanzas éticas para o emprendemento”, que poderás realizar dende o

momento que te inscribas ata o 30 de setembro.

Día 30 de setembro de 2016 na Cooperativa do Val, salón de actos . Vilacornelle, s/n

O Val-15541, Narón ( A Coruña), Estrada C116-km 5,5

A Xornada ten carácter gratuito

Prazo de inscrición ata o 26 de setembro

Entregase diploma de asistencia

eusumo logo val

Programa :

Cooperamos II. Encontro de Boas prácticas cooperativas
Venres 30 de setembro de 2016
De 9.00 a 9.15 Apertura
De 9.15 a 9.45 Presentación do Mapa comarcal do cooperativismo, Dolores Regueiro Mancomunidade
De 9.45 a 10.30 A realidade cooperativa e as súas posibilidades de financiamento
Dirección de Coop 57 en Galicia
De 10.30 a 11.30 Oportunidades e tendencias de cambio para unha Economía Social
Mirene Zufiaurre Astigarraga Universidade de Mondragón
Instituto de estudos cooperativos de Mondragón Lanki-MU
De 11.30 a 11.45 Café
De 11.45 a 13.00 Mesa coordinada por Pedro Otero, Comisión Social de Coop 57
Experiencias e boas prácticas cooperativas en crowfundind, finanzas éticas e promoción de
proxectos cooperativos:
Cooperativa Numax
Cooperativa Enérxica
Cooperativa Lutega
De 13.00 a 14.15 Visita polas das instalacións da Cooperativa do Val, Fundación e Viveiros
De 16.15 a 17.15 Mesa coordinada por Mercedes Gómez Rede Eusumo O Val
Intercooperación, fusión e colaboración no marco cooperativo
Copagro, a intercoperación entre cooperativas
Fusión e asociación de cooperativas galegas
Universidade-Cooperativa ERLAC
De 17.15 a 17.30 Descanso
De 17.30 a 18.30 Mesa coordinada por María Sánchez, presidenta do Cooperativa Tagen Ata
Novas expectativas e experiencias eco económicas
Cooperativa Bico de Xeado
Milhulloa: o grelo deshidratado
Cooperativa do Val: Pemento e Tomate
CLAUSURA

mncomunidade          logo-eusumo          logo-xunta

 

 

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

A Mancomunidade colabora no estudio sobre o abandono de animais en España que realiza a Fundación Affinity

O resultado desta investigación resúmese no seguinte vídeo.

http://www.fundacion-affinity.org/observatorio/video-estudio-de-abandono-y-adopcion-2016?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NAffinityES2

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Ampliación do prazo de inscripción no espazo de coworking do CIS de Ferrol.

O prazo de inscripción ampliouse ata o 29 de xulio.

Máis información no seguinte enlace https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/ferrol.

 

Publicado en Emprego e emprendemento, Uncategorized | Deixar un comentario