Territorio de Emprego 2015-2016

A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, coa participación dos concellos de Narón, Valdoviño e Cedeira, puxo en marcha no mes de setembro o Programa Integrado para o Emprego “Territorio de Emprego 2015-2016” que se prolongará ata agosto de 2016.

Esta iniciativa enmárcase nas liñas de actuación da entidade que promoven a cohesión dos concellos, a optimización de recursos materiais e humanos, o fomento da creación de emprego e o desenvolvemento do territorio.

Qué son os Programas Integrados?

Trátase dunha iniciativa da Consellería de Traballo e Benestar, dentro das medidas activas de emprego dirixidas á mellora da ocupabilidade e á inserción laboral das persoas en situación de desemprego a través dun tratamento integral. Combinando accións de diversa natureza, como:

 • Orientación, información e asesoramento na busca de emprego.
 • Formación para o emprego e formación transversal en temas de novas tecnoloxías e idiomas.
 • Técnicas de coaching, intelixencia emocional e técnicas de motivación.
 • Habilidades sociolaborais e obradoiros prácticos.
 • Fomento da capacidade emprendedora e asesoramento.
 • Prácticas profesionais non laborais.
 • Prospección de empresas.
 • Intermediación laboral.
 • Fomento da mobilidade laboral.

Obxectivos?

 • Mellorar a empregabilidade e favorecer a inserción laboral dos participantes.
 • Orientar e preparar aos participantes de cara aos actuais nichos de emprego.
 • Convertirse en punto de referencia para as empresas na procura de candidatos.
 • Posta en coñecemento das empresas do potencial e cualificación dos demandantes de emprego.

Requisitos de participación

Persoas desempregadas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, pertencentes aos seguintes colectivos:

 • Persoas con discapacidade.
 • Persoas en risco de exclusión social.
 • Mulleres desempregadas vítimas de violencia doméstica.
 • Menores de 30 anos.
 • Menores de 30 anos de baixa cualificación.
 • Persoas desempregadas perceptoras de prestacións, subsidios por desemprego ou renda activa de inserción.
 • Persoas desempregadas beneficiarias da axuda do Programa de recualificación profesional (PREPARA).
 • Persoas desempregadas como consecuencia dun expediente de regulación de emprego de carácter extintivo, presentado nos doce meses anteriores á publicación desta orde.
 • Mulleres.
 • Persoas desempregadas de longa duración.
 • Persoas inmigrantes.

Vantaxes para as empresas

 • Ampla variedade de perfís profesionais.
 • Proceso de preselección dos perfís que máis se axusten á oferta.
 • Axilidade de resposta ao dispoñer do perfil de cada un dos integrantes dos programas.
 • Dispoñibilidade de demandantes cunha gran predisposición a incorporarse ao mercado laboral.
 • Posibilidade de tramitación de prácticas en empresas.

Vantaxes para as persoas desempregadas

 • Asesoramento e orientación laboral individualizada.
 • Ampla oferta formativa.
 • Acompañamento no proceso de busca de emprego.
 • Preparación para a superación de procesos selectivos.
 • Prospección de empresas.
 • Asesoramento e acompañamento cara ao autoemprego.
 • Prácticas non laborais en empresas.

Contacto sede principal:

Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz
Avd. do Mar 112, 15570 – Narón
Tlf.: 981 333 135 / Móbil: 670 304 224
e-mail: csequeiro@ferrol.es
http://www.comarcaferrolterra.es

Se o desexa, tamén pode dirixir unha mensaxe á Mancomunidade a través do seguinte formulario:

Faldon_PIPE-v_02_03