Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO DE

129 POSTOS AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

ORDE do 14 de marzo de 2022. Bases xerais reguladoras e se convoca proceso selectivo unitario para a provisión, mediante contrato laboral temporal, de postos de auxiliares de policía local.

Dos concellos que a seguir se enumeran e a creación da listaxe de colaboración para a súa contratación:

Número de postos                                                               Concello

1                                                                                                                    A Cañiza

4                                                                                                                    A Estrada

4                                                                                                                    A Guarda

1                                                                                                                    A Illa de Arousa

3                                                                                                                    A Laracha

4                                                                                                                    A Pobra do Caramiñal

2                                                                                                                    Bergondo

2                                                                                                                    Cabanas

4                                                                                                                    Cangas

4                                                                                                                    O Carballiño

4                                                                                                                    Cedeira

4                                                                                                                    Gondomar

3                                                                                                                    Marín

1                                                                                                                    Meaño

2                                                                                                                    Melide

2                                                                                                                    Miño

6                                                                                                                    Moaña

1                                                                                                                    Mugardos

2                                                                                                                    Negreira

8                                                                                                                    Nigrán

4                                                                                                                    Noia

2                                                                                                                    O Barco de Valdeorras

6                                                                                                                    O Grove

2                                                                                                                    Ortigueira

1                                                                                                                    Outes

7                                                                                                                    Poio

3                                                                                                                    Rianxo

3                                                                                                                    Sada

30                                                                                                                  Sanxenxo

2                                                                                                                    Tomiño

5                                                                                                                    Vilagarcía de Arousa

2                                                                                                                    Vilanova de Arousa

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Ampliar información:      DOG,nº 53   do 17/03/2022  Páxina 18118

Prazo de presentación:   do 18 ao 31/Marzo/2022

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

CASAS NIÑO

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

A FUNDACIÓN MATRIX CREA 25 POSTOS DE TRABALLO PARA ACTIVIDADES DE I+D+i


A Fundación Matrix, Investigación y Desarrollo Sostenible contratará no mes de marzo diferentes perfís de investigación e técnicos, como entidade beneficiaria do Programa INVESTIGO da Xunta de Galicia, financiado pola Unión Europea – Next  Generation EU.

Mozos e mozas galegos con perfís de diferentes disciplinas beneficiaranse desta axuda, que permite á Fundación Matrix apoiar o talento científico, tecnolóxico e técnico mellorando as oportunidades laborais da mocidade galega.
 Prazo de inscripción: 22 de marzo de 2022.
Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

CONVOCATORIA DO CURSO DE FORMACIÓN PARA A OBTENCIÓN DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE SOCORRISMO EN MEDIOS ACUÁTICOS NATURAIS

As instancias coa documentación correspondente deberán presentarse por rexistro no prazo de oito días naturais dende a publicación no BOP da Coruña (ÚLTIMO DÍA LUNS 21 DE MARZO)

O día 10/03/2022 a Presidencia desta Mancomunidade aprobou as bases específicas que rexerán a convocatoria do curso de formación para a obtención do certificado de profesionalidade de socorrismo en medios acuáticos naturais.

As bases íntegras do proceso selectivo encóntranse publicadas na web da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol www.comarcaferrolterra.es

A presentación de instancias realizarase segundo se especifica nas bases conforme ao modelo que figura como Anexo I, no prazo de oito días naturais dende a publicación das presentes bases no BOP da Coruña.

Máis información e anuncios relacionados con este proceso no taboleiro de anuncios

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

14 BOLSAS DE FORMACIÓN PRÁCTICAS NAS OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEPENDENTES DA AXENCIA TURISMO DE GALICIA

REQUISITOS DE TITULACIÓN:

estar en posesión, antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes, dalgún dos seguintes títulos (só serán válidos os títulos obtidos a partir do 1 de xaneiro de 2017):

  • GRAO EN TURISMO
  • MESTRADO RELACIONADO CON TURISMO
  • TÉCNICO SUPERIOR EN GUÍA
  • INFORMACIÓN E ASISTENCIA TURÍSTICAS
  • TÉCNICO SUPERIOR EN AXENCIAS DE VIAXES E XESTIÓN DE EVENTOS

REQUISITOS IDIOMAS:

Acreditar nivel :

  • CELGA 4
  • B1 INGLÉS

Información en: DOG XUNTA GALICIA, do 10 de marzo/2022

Prazo instancias: 1 mes (dende o seguinte día desta publicación)

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

Bolsa de traballo para contratacións de TRABALLADOR/A SOCIAL no Concello de Ares

Información en:

www.concellodeares.com

BOP 08/03/202

INSCRICIÓNS:

Ata o 28/03/2022

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

CONVOCATORIA DE PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHAREL

Para maiores de 20 anos


Máis información no DOG do 25 de febreiro de 2022.

Prazo: do 7 ao 16 de marzo de 2022

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

CONVOCATORIA DE PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DA ESO

Máis información no DOG do 16 de febreiro de 2022.

Para maiores de 18 anos
nas convocatorias de maio e setembro.

Prazos de solicitude:
– Para a convocatoria de maio: do 7 de marzo ao 17 de marzo de 2022, ambos os dous incluídos.
– Para a convocatoria de setembro: do 1 de xullo ao 8 de xullo de 2022, ambos os dous incluídos.

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario