Programa formativo empoderamento e liderado feminino – IMPULSA –

Cartel Litera feminino -impulsa-_Mesa de trabajo

Información e inscricións:

https://fpgft.gal/gl/lideradofeminino

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

APERTURA LISTAS NA XUNTA DE GALICIA

FUNCIONARIOS INTERINOS

A1   2062     Escala de enxeñeiros. Especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos

A1   2065     Escala de enxeñeiros. Especialidade de enxeñaría de minas

A1   2066     Escala de enxeñeiros. Especialidade de enxeñaría de montes

A2   2074     Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade de enxeñaría técnica  OO. PP.

A2   2079     Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade de enxeñaría técnica de minas

C1   207H     Escala de axentes facultativos ambientais

PERSOAL LABORAL

III   090     Animador/a sociocultural

III   104     Intérprete de linguaxe de signos

V   001     Camareiro/a-limpador/a. Axudante de cociña. Pasador/a de ferro- lavandeiro/a.

                 Costureiro/a. Cortador/a. Pasador/a de ferro. Lavandeiro/a

LISTAS ABERTAS XUNTA DE GALICIA

FUNCIONARIOS INTERINOS

A1   208F         Escala de facultativos. Especialidade medicina

A1   2062        Escala de enxeñeiros. Especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos

A1   2065        Escala de enxeñeiros. Especialidade de enxeñaría de minas

A1   2066        Escala de enxeñeiros. Especialidade de enxeñaría de montes

A1   2067        Escala de veterinarios

A1   2093        Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo- pesqueiros:

                        Especialidade  en lexislación marítima

Especialidade en navegación marítima

Especialidade en pesca marítima/bioloxía pesqueira

Especialidade en inglés marítimo

Especialidade en medicina subacuática e hiperbárica

Especialidade en intervencións subacuáticas e hiperbáricas

Especialidade en comunicacións

Especialidade en máquinas e instalacións mariñas

                        Especialidade en procesos sanitarios

A2 208          Escala técnica de facultativos:                   

Especialidade enfermaría

Especialidade fisioterapia

Especialidade terapia ocupacional

A2 2074          Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade de enxeñaría técnica de OO.PP.

A2 2079          Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade de enxeñaría técnica de minas

A2 2094          Escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros:

Especialidade en traballos técnicos de mergullo

Especialidade en máquinas e produción

Especialidade en servizos ao buque

C1 207H          Escala de axentes facultativos ambientais  (a extinguir)

C1 207C-02     Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia

C1 207            Escala operativa do Servizo de Gardacostas de Galicia: 

Especialidade patrón

Especialidade mecánico

 C2 20A3         Escala de auxiliares de clínica

PERSOAL LABORAL

III 006              Xefe/a de servizos técnicos. Encargado/a de mantemento.

Conservador/a de edificios. Encargado/a de oficios varios mantemento.

Xefe/a de taller. Encargado/a de traballos. Especialista de oficios

III 014              Xefe/a de cociña

III 065              Oficial 1ª cociña. Oficial 1ª cociñeiro/a. Xefe/a de cociña. Cociñeiro/a 1ª

III 069              Oficial/a servizos técnicos. Oficial 1ª mantemento e de oficios varios. Oficial 1ª

III 090              Animador/a sociocultural

III 104              Intérprete de linguaxe de signos

IV 005             Oficial/a 2ª de cociña. Cociñeiro/a oficial 2ª

IV 006             Axudante/a servizos técnicos. Oficial/a 2ª de mantemento

V 001              Camareiro/a-limpador/a. Axudante de cociña. Pasador/a de ferro- lavandeiro/a.

Costureiro/a. Cortador/a. Pasador de ferro/a. Lavandeiro/a

INFORMACIÓN: https://www.xunta.gal/funcion-publica/contratacion-temporal

SOLICITUDES:           1 de marzo ao 30 de abril/2022

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

PROGRAMA de PRÁCTICAS para ESTUDANTES de GRAO e MÁSTER

UNIVERSIDADE DE A CORUÑA

CAMPUS RURAL DO MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXIA E O RETO DEMOGRÁFICO xunto coa CRUE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, programa ao que está adherida a UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UDC). 

Este programa diríxese a: 

 • Concellos de menos de 5.000 habitantes.
 • Empresas privadas que estean ubicadas en concellos de menos de 5.000 habitantes.  

Mediante este programa, tanto concellos como empresas terán a oportunidade de acoller estudantes en prácticas de grao ou máster de todas as titulacións da UDC sen custo algún,posto que os gastos corren a cargo do nomeado Ministerio e da UDC.  

Tanto os concellos coma empresas interesadas cómpre que se inscriban antes do 3 de marzo 

formulario:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PuqhzrJgdU-mwqYCLo-WGzsH193uEO9MiMxnfcz-rYtUOTlTM1VKVFNaV1VJQkRITVBDRjUwWlMwWiQlQCN0PWcu

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

CONVOCATORIA CONCESIÓN DE 20 BOLSAS

PARA INVESTIGACIÓN

PARA O PERÍODO 2022-2023

DISTRIBUÍDAS NAS SEGUINTES ÁREAS:

 1. ÁREA DE ARTES E HUMANIDADES:                5 bolsas
 2. ÁREA DE CIENCIAS:                                            3 bolsas
 3. ÁREA DE CIENCIAS DA SAÚDE:                        3 bolsas
 4. ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS:   5 bolsas
 5. ÁREA DE ENXEÑERÍA E ARQUITECTURA:      2 bolsas
 6. ÁREA DE ESTUDOS DE XÉNERO:                     2 bolsas

Deputación Provincial da Coruña

Información:    BOP  de A CORUÑA,  do   18/02/2022

                           http://www.dacoruna.gal/

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

CONVOCATORIA É A CONCESIÓN DE 25 BOLSAS

PARA PERFECCIONAMENTO DE ESTUDOS ARTÍSTICOS

PARA O PERÍODO 2022-2023

FÓRA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

DISTRIBUÍDAS NAS SEGUINTES ÁREAS:

 1. ÁREA DE AUDIOVISUAL:  2 bolsas
 2. ÁREA DE DANZA E ARTES DO MOVEMENTO:  3 bolsas
 3. ÁREA DE ILUSTRACIÓN, ARTES PLÁSTICAS E VISUAIS:  5 bolsas
 4. ÁREA DE MÚSICA:  12 bolsas
 5. ÁREA DE TEATRO E INTERPRETACIÓN ESCÉNICA:  3 bolsas

Deputación Provincial da Coruña

Información:    BOP  de A CORUÑA,  do   18/02/2022

                           http://www.dacoruna.gal/

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

CONVOCATORIA PRAZAS DEFENSA

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

AGASP convoca:

CURSOS DE RECICLAXE DE SOCORRISMO ACUÁTICO

válidos para a renovación da inscrición no rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios  de Galicia.

Máis información en:      http://agasp.xunta.gal   /  DOG  do 7/02/2022

Prazo inscrición:        do 8 ao 17 de febreiro 

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

Probas de competencias clave dos niveis 2 e 3

Convócanse probas nos niveis de cualificación profesional 2 e 3, nas seguintes competencias clave:

Comunicación en lingua galega

Comunicación en lingua castelá

Comunicación en lingua estranxeira (inglés)

Competencia matemática

Información:  DOG  do 16/02/2022

Prazo solicitudes:   do  17 ao 7 de abril/2022

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

WEBINAR “Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a RSE”

A ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA en colaboración da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, organiza esta Webinar para informar as empresas do programa de axudas para a elaboración e implantación de plans de igualdade, a conciliación e a obtención de certificacións en materia de responsabilidade social empresarial (RSE).

Data:  Venres, 18 de febreiro de 2022

Modalidade:  Telemática ( de 12,00 a 12,45 horas )

Imprescindible inscrición: 981 333 305 / info@empresarios-ferrolterra.org   

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario