Programa Integrado para o Emprego de Galicia

A Xunta de Galicia concedeu á Mancomunidade de Concellos de Ferrol unha nova edición do Programa Integrado de Emprego de Galicia, dirixido aos concellos de Narón, Ares, Cabanas, Cedeira, Fene, Mugardos, Neda e Valdoviño. A administración autonómica e o Servizo Público de Emprego Estatal financian esta convocatoria, subvencionada con 207.000 euros, dos 230.000 euros do custe total do proxecto. En total ofertaranse 100 prazas para os oito concellos, todas elas dirixidas a mulleres.

 

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, Operacións auxiliares de servizos de administracións xerais, Auxiliar de comercio, Alimentación: carnizaría/chacinaría; Hostalería: actividades auxiliares de restaurante/bar e outros sectores (posibles prácticas sen vinculación a unha formación do PIE) son as propostas entre as que poderán elixir as destinatarias deste Programa Integrado de Emprego de Galicia. O programa comezará a principios do vindeiro ano e desenvolverase en instalacións dos distintos concellos da Mancomunidade.

 

Este Programa Integrado de Emprego de Galicia diríxese a mulleres desempregadas e con outros requisitos: con discapacidade, en risco de exclusión social, que acrediten condición de vítimas de violencia de xénero, menores de 30 anos cualificadas ou con baixa cualificación, maiores de 45 anos, perceptoras de prestacións, subsidios por desemprego ou renda activa de inserción, beneficiarias da axuda do programa de recualificación profesional e inmigrantes, tal e como figura na propia convocatoria. A selección das mulleres participantes realizarase a través do Servizo Público de Emprego.

O proceso de selección de candidatas xa foi iniciado con persoas remitidas polo Servizo Público de Emprego. Non obstante, as persoas interesadas deben dirixirse o antes posible directamente aos servizos muncipais que se indican a continuación, coa finalidade de que poidan ser valoradas as súas candidaturas no caso de non cubrir as prazas:

Ares. Tlf.: 689242598
Cabanas. Tlf. 981495959 (Concello de Cabanas)/981944000 ext. 378 (Mancomunidade)
Cedeira. Tlf. 981944000 ext. 4
Fene. Area de Formación e Emprego “Pancho Allegue” Praza Alcalde Ramón José Souto González s/n, Fene. Teléfono 981 492 767. e-correo: orientacion.laboral@fene.gal.
Mugardos. Tlf. 698188608
Narón. Centro de Formación Irmás Froilaz. Av. do Mar, 115, Polígono Industrial da Gándara. Tlf. 981333135
Neda. Area de Formación e Emprego “Pancho Allegue” Praza Alcalde Ramón José Souto González s/n, Fene. Teléfono 981 492 767, Fene. e-correo: orientacion.laboral@fene.gal.
Valdoviño.  Departamento municipal de Servizos Sociais de Valdoviño, (planta baixa da casa consistorial, Porta do Sol s/n, Valdoviño). Teléfono 981 48 70 41 extensión 5.
Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol. Mercado de la Magdalena, Rúa da Igrexa, s/n, Ferrol. Tlf. 981944000 ext. 378. mancomunidade@ferrol.es

 

Entre os obxectivos deste programa está “fomentar e promover a igualdade entre homes e mulleres xunto co reparto equitativo do coidado da familia e das tarefas domésticas”. A Mancomunidade pola súa parte comprométese a través dos concellos participantes a traballar ao longo deste programa sobre a importancia da corresponsabilidade e a conciliación da vida familiar e laboral a través de diversas ferramentas, como un servizo de atención e coidado infantil, sesións individuais cos participantes e/ou as familias, horarios que favorezan a conciliación, actividades formativas mixtas…

 

O obxectivo mínimo de inserción para este ano do Programa Integrado para o Emprego de Galicia é do 35%. As persoas que participen no programa terán dereito a percibir unha bolsa de cinco euros por día de asistencia ás accións do programa, entendéndose como a asistencia a presenza física e non contando as faltas xustificadas nin sen xustificar.
A INFORMACIÓN SOBRE O PROCESO SELECTIVO DE DOUS/DÚAS TÉCNICOS DESTE PROGRAMA PUBLÍCASE NA SECCIÓN TABOLEIRO DE ANUNCIOS