Subvencións para o fomento do emprendemento en Economía Social (APROL – 2022)

🚨No día de hoxe vense de publicar as subvencións para o fomento do emprendemento en #EconomíaSocial, que ofrecen ata un máximo de 36.000 € por cada persoa socia.💵
Podes chamarnos ao teléfono 722 253 762 ou contactar por correo electrónico (cooperativismo@ferrol.es) para concertar unha cita na Oficina Local de Fomento Cooperativo da Mancomunidade. Axudarémoste a poñer en marcha e desenvolver o teu proxecto de negocio en #Ferrolterra.
A atención presencial seguirá a ser os luns, mércores e venres no Centro de Emprego do Concello de Ferrol, os martes no Concello de Valdoviño e os xoves no Concello de Cabanas.
#XuntasSomosFortes

BASES E CONVOCATORIA: https://cutt.ly/FIFGwyT

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Proxecto INDUSTRIA CONECTADA 4.0 Axudas para impulsar a transformación dixital da industria.

Información en:

https://www.eoi.es/es/empresas/industria-40

Prazo solicitudes: ata o 15/ DECEMBRO

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

Programa Integrado de Emprego 2021-2022

Programa Integrado para o Emprego de Galicia 2021-2022

A Xunta de Galicia concedeu á A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol unha nova edición do Programa Integrado de Emprego de Galicia. A administración autonómica e o Servicio Público de Empleo Estatal financian esta convocatoria con 217.500 € sobre 250.000 € do custo total. Vai dirixida a mulleres en situación de desemprego empadroadas nos Concellos de: Cedeira, Valdoviño, Narón, Fene, Neda, Cabanas, Ares ou Mugardos e que cumpran algún dos seguintes requisitos:

 • certificado de discapacidade
 • risco de exclusión social e beneficiarias do tramo de inserción da renda de inclusión social de Galicia
 • vítimas de violencia de xénero
 • menores de 30 anos con baixa cualificación
 • estar desempregadas (e inscritas como demandantes de emprego)  

O Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol 2021/2022 ten unha duración de 12 meses e o seu obxectivo principal é achegar ferramentas ás participantes de xeito que melloren a súa empregabilidade e logren a inserción laboral. Os medios que se utilizan para a consecución do obxectivo son moi diversos e adaptados ao perfil de cada persoa.

Con este fin, conxugaranse accións individuais co persoal técnico do programa (orientación laboral, asesoramento, itinerarios personalizados de inserción) con accións formativas tanto cualificantes (atención sociosanitaria, administración, comercio e loxística, peixaría…) como de tipo transversal (preparación para as competencias clave, informática, idiomas, habelencias sociolaborais, talleres de busca de emprego, talleres de entrevista…). O persoal técnico tamén abordará a prospección laboral de xeito que en todo momento manterá contactos coas empresas da contorna de cara a coñecer as necesidades do mercado, as posibles ofertas de emprego e poñelas en contacto coas usuarias do programa. O obxectivo mínimo de inserción laboral do Programa Integrado de Emprego deste ano é do 35%.

É importante subliñar que todas estas accións se apoiarán con medidas que permitan a participación das usuarias, de xeito que aquelas que teñan menores ou persoas con discapacidade ao seu cargo (e non dispoñan de recursos de apoio) poderán beneficiarse dun servizo de conciliación. Así mesmo, terán dereito a percibir unha bolsa de 7€ por día de asistencia ás accións do programa.

Esta metodoloxía permite que as participantes amplíen non só a súa cualificación senón que, ao mellorar o coñecemento de si mesmas e do propio mercado laboral, poidan adquirir formación que lles sirva para que a súa busca de emprego sexa máis eficiente e efectiva.

As mulleres interesadas en ampliar información ou inscribirse no programa poderán solicitalo do seguinte xeito:

Persoal técnico do Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade. Tlf 697 874 155 / 670 304 224 / 981944000 ext. 378. piemancomunidade@ferrol.es

Ares. Área de Formación e Emprego Tlf.: 689 242 598

Cabanas. emprego@cabanas.gal / 670 304 224 / 697 874 155 / 981 944 000 ext. 378

Cedeira. Área de Formación e Emprego. Tlf. 981 480 000 (extensión 4)

Fene. orientacion.laboral@fene.gal. Area de Formación e Emprego “Pancho Allegue”. Teléfono 981 492 767.

Mugardos. Área de Formación e Emprego.Tlf. 698 188 608

Narón. Centro de Formación Irmás Froilaz. Av. do Mar, 115, Polígono Industrial da Gándara. Tlf. 981 333 135 / 697 874 155 / 670 304 224

Neda. Departamento municipal de Servizos Sociais. 981380039 extensión 2

Valdoviño. Departamento municipal de Servizos Sociais. Teléfono 981 48 70 41 (extensión 5).

Así mesmo tamén poden consultar toda a información na páxina web da Mancomunidade www.comarcaferrolterra.es, na que haberá unha folla de solicitude. Esta deberá ser cuberta e enviada ao correo electrónico piemancomunidade@ferrol.es ou deixala presencialmente nos departamentos indicados dos respectivos Concellos así como no Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz (Avenida do Mar, 115. A Gándara. Narón)

O prazo de solicitude vai dende o día 26 de novembro ata o 17 de decembro (AMPLIADO), ambos incluídos. Posteriormente as mulleres inscritas serán chamadas a unha entrevista de cara a facer a selección final de participantes no programa.

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

REALIZACIÓN DAS PROBAS PARA O CERTIFICADO DA LINGUA GALEGA:

Celga 4

En Santiago de Compostela e en Ponferrada:

20 de novembro de 2021, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L

21 de novembro de 2021, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W e X

Celga 3

En Santiago de Compostela e en Ponferrada:

27 de novembro de 2021, para todas as persoas admitidas.

Celga 2

En Santiago de Compostela e en Ponferrada:

28 de novembro de 2021, para todas as persoas admitidas.

Información:  DOG  nº 207, do 27/10/2021

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

CONCELLO DE FENE

Convocatoria para a selección de dúas listas para futuras coberturas de emprego:

 • PSICÓLOGO/A
 • TÉCNICO/A INTERVENCIÓN SOCIAL

https://fene.gal/media/documentos/ANUNCIO_PROG_20211013110000139_ANEXO_1634115600_0.pdf

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

AXUDAS ÁS PERSOAS UNIVERSITARIAS EN DESEMPREGO PARA A MATRÍCULA NUN MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL NAS UNIVERSIDADES DE GALICIA

CURSO ACADÉMICO 2021/22

PRAZO:  ata o 28/10/2021

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

Listas SEAGA

Apertura para novos canditados de diferentes categorías:

 • Peón
 • Peón especialista
 • Maquinista-condutor/a
 • Xefe de brigada
 • Técnico/a laboratorio
 • Enxeñeiro/a de: Montes, Agrónomo, Camiños
 • Enxeñeiro/a Técnica de OOPP, Agríocola, forestal
 • Arquitecto
 • Arquitecto Técnico/a
 • L. Dereito
 • L. Económicas
 • Grao Ciencias do Mar
 • Biólogo/a

E actualización méritos dos integrantes.

Prazo solicitudes:   ata o 2/Novembro

Máis información en:   http://www.epseaga.com

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

Presentación pública do Plan Estratéxico da Economía Social de Ferrolterra o martes 28 de setembro

A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol presentará este martes 28 de setembro o Plan Estratéxico de desenvolvemento da Economía Social para Ferrolterra 2021-2026, elaborado pola Oficina Local de Fomento Cooperativo desta Mancomunidade. O evento terá lugar no Antigo Hospicio de Ferrol (R/ Méndez Núñez, 11) ás 18:00 horas. Está invitados a este encontro todas as entidades da Economía Social da comarca (cooperativas, sociedades laborais, confrarías, etc.), ademais dos representantes e técnicos das administracións, así como calquera outra persoa interesada neste modelo económico. Para poder asistir é requisito imprescindible inscribirse no teléfono 722 25 37 62 ou no correo electrónico cooperativismo@ferrol.es.

A elaboración deste Plan Estratéxico contou con financiación da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia a través das axudas ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para a realización de actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a Economía Social. O Plan desenvolve 27 accións a través de 7 eixes estratéxicos que darán visibilidade á actividade do sector na comarca, consolidando o seu proceso de recuperación trala crise pos-pandémica e engadindo valor a través de fórmulas baseadas na intercooperación, o impulso institucional e a inmersión social das entidades. O proxecto tamén analiza o emprego na economía social nos anos de crise, observando unha mellor evolución e desenvolvemento en contraposición coa economía mercantil xeral, onde se observou unha maior destrución de emprego.

A Oficina Local de Fomento Cooperativo presta asesoramento e acompañamento gratuíto a aquelas persoas ou grupos promotores que queiran emprender en colectivo, con fórmulas xurídicas democráticas, autónomas, responsables, igualitarias e fundamentadas nas necesidades das persoas socias. A Oficina presta atención presencial no Centro de Emprego do Concello de Ferrol os luns, mércores e venres, no Concello de Valdoviño os martes e no Concello de Cabanas os xoves, onde se informa de novas oportunidades de mercado, axudas e subvencións vixentes, análise e maduración de ideas de negocio, trámites e constitución de estatutos, plans de empresa, estudos de viabilidade e tamén busca de persoas socias para compartir un proxecto. As sesións son de balde, pero é preciso solicitar cita previa a través do teléfono 722 25 37 62 ou do correo electrónico cooperativismo@ferrol.es.

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Curso de monitor de surf nivel I (presentación de instancias ata o xoves 2 de setembro)

A formación de monitores de surf resulta esencial para o desenvolvemento turístico do destino turístico Ferrolterra-Rías Altas que a Mancomunidade de concellos da Comarca de Ferrol promociona.

Por este motivo solicitouse e obtívose unha axuda da Deputación da Coruña mediante o Programa de subvencións dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas (DP0030) do ano 2021 para un plan de mellora do Xeodestino Ferrolterra-Rías Altas no que se inclúe expresamente esta acción formativa.

A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, coa colaboración da Deputación da Coruña e por medio da Federación Galega de Surf convoca un curso de formación para a obtención da titulación oficial de adestrador nacional en surfing nivel I, ao abeiro da Resolución de 7 de febreiro de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da modalidade deportiva de surf (B.O.E. de 28/02/2012), que conta cun total de 12 prazas.

As persoas interesadas dispoñen de prazo ata o 2 de setembro para presentar as súas instancias, de acordo co modelo e bases que se encontran publicados no taboleiro de anuncios desta web.

Deberán cumprir os requisitos que se detallan nas bases, entre eles estaren empadroadas en calquera dos 21 concellos que forman parte do destino turístico Ferrolterra-Rías Altas: Ares, Cabanas, A Capela, Cariño, Cedeira, Cerdido, Fene, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, Pontedeume, As Pontes de García Rodríguez, San Sadurniño, As Somozas, Valdoviño e Vilarmaior.

Para máis información, pode consultarse taboleiro de anuncios desta web.

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Programa de Mentorización de mozos e mozas

para a transición da vida académica á laboral

O Programa Xuventude Mentoring é un programa pioneiro de formación e mentoría impulsado dende a Xunta de Galicia co obxectivo de favorecer a transición á vida laboral das

persoas mozas con estudos de grao ou de formación profesional.

O programa está destinado á mellora das habilidades e competencias, desde a educación non formal, para a busca de emprego, tanto por conta propia como por conta allea.

As persoas mozas participantes contarán co contacto dunha rede de persoas mentoras procedentes do empresariado galego, que lles ofrecerán asesoramento e apoio.

É necesario estar inscrito no Programa de Garantía Xuvenil

https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action

QUE OFRECE O PROGRAMA??

Un programa integral con 4 grandes bloques de accións que se desenvolverán

entre setembro e decembro de 2021:

I. Traballo con persoas mentoras:

asesoramento e apoio para a busca de emprego, por conta allea ou por conta propia, coa titorización dunha persoa mentora.

Cada participante terá, polo menos, 4 reunións co seu mentor ou mentora, de forma

presencial ou telemática.

II. Actividades formativas:

de maneira presencial. semipresencial ou en liña, dirixidas a desenvolver habilidades e competencias clave para o futuro desenvolvemento profesional da persoa moza.

III. Asistencia a eventos e visitas a empresas para mellorar a empregabilidade e establecer unha rede de contactos (networking).

IV. Seguimento e asesoramento continuado por parte do equipo especializado do programa.

Inscrición: https://xuventudementoring.cixug.gal/incr-mentoring/

Máis informaciónhttps://xportal.cixug.gal/

Servizo Orientación Laboral Mancomunidade Ferrolterra

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

convocatoria contratación PSICÓLOGA/O CONCELLO DE CABANAS

PRAZO INSTANCIAS: do 20 ao 26 de agosto (inclusives)

INFORMACIÓN: BOP DE A CORUÑA, DO 19 DE AGOSTO/21

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

Convocatoria cursos preparatorios de lingua galega, CELGAS

GRATUÍTOS

Os impartirá a ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS  de Ferrol

Contacto:   981 32 40 25        /        eoi.ferrol@edu.xunta.gal

Relación de cursos CELGA  ofertados

NivelData de inicioData de finHorariosDías
MañáTarde
Celga 3Outubro 2021Xaneiro 2022Das 11.00 ás 13.00 horasMartes e xoves
Celga 4Febreiro 2022Maio 2022Das 11.00 ás 13.00 horasMartes e xoves

As datas son orientativas e a documentación presentarase telemáticamente dende:   http://www.eoidigital.com/preinslinguagalega

Prazo presentación documentación será ata:

 17 de setembro de 2021 para os cursos do primeiro cuadrimestre

 21 de xaneiro de 2022 para os cursos do segundo cuadrimestre

Máis información:   DOG, Nº 155 do 13 de agosto/2021

Publicado en Orientación Laboral e Formación | Deixar un comentario

AXUDAS A MOZO/AS PARA CARNÉS DE CONDUCCIÓN

Convocatoria  AXUDAS para obtención do CARNÉS DE CONDUCIÓN:  

 • Clase B   (turismo)  400 €
 • Clase C   (camión)   650 €

Para persoas entre 18 e 29 anos inclusive,  inscritas no

SNGX  (SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL)

Información:  DOG, Nº 155  do 13/08/2021

Solicitudes en:     https://sede.xunta.gal

Prazo:    dende o 14 de agosto ao 14 de setembro

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

convocatoria BOLSA DE TRABALLO: BRIGADA de INCENDIOS Concello de MUGARDOS

Prazo solicitudes:  ata o día 17 DE XULLO (INCLUSIVE)

Información:

http://www.mugardos.gal

BOP A Coruña, nº 129, do día 12 de xullo/21

SOLICITUDES EN: https://mugardos.sedelectronica.gal/

Publicado en Emprego e emprendemento | Deixar un comentario

Axudas APROL – Economía Social

📌Ata o 30 de setembro:

Axudas de ata 16.500 € por cada persoa socia 💲 + reembolso da aportación ao capital inicial🔙💱

Infórmate de forma gratuíta e aprovéitate do programa APROL, posto en marcha pola Consellería de Emprego e Igualdade.
👉 https://bit.ly/36pL9Yw

Emprende coa Mancomunidade en #EconomíaSocial, emprende en #Ferrolterra

Pide cita previa, de balde e sen compromiso. Infórmate!

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

CONVOCATORIA DO CURSO DE FORMACIÓN PARA A OBTENCIÓN DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE SOCORRISMO EN MEDIOS ACUÁTICOS NATURAIS

O día 18/06/2021 a Presidencia desta Mancomunidade aprobou as bases específicas que rexerán a convocatoria do curso de formación para a obtención do certificado de profesionalidade de socorrismo en medios acuáticos naturais.

As bases íntegras do proceso selectivo encóntranse publicadas no taboleiro da web da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol www.comarcaferrolterra.es

A presentación de instancias realizarase no rexistro electrónico da Mancomunidade (mancomunidade@ferrol.es) conforme ao modelo que figura como Anexo I, no prazo de oito días naturais dende a publicación do anuncio no BOP da Coruña.

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI437A)

📌O DOG publica hoxe as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres ♀️

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 das axudas dirixidas ás asociacións de mulleres e ás federacións constituídas por estas, coa finalidade de fortalecer e consolidar o movemento asociativo e potenciar a participación social e a calidade de vida das mulleres galegas a través das seguintes liñas:

a) Liña 1: consolidación do movemento asociativo, destinada a compensar gastos correntes que orixine o mantemento e funcionamento das asociacións de mulleres e das súas federacións.

b) Liña 2: promoción de actuacións e actividades singularizadas en materia de igualdade, de prevención da violencia de xénero e de acompañamento das vítimas, con especial incidencia nas mulleres rurais, mulleres maiores e/ou mulleres en situación de vulnerabilidade, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero.


Infórmate aquí!👇 
👉https://bit.ly/3zCZ0YR

#XuntasSomosFortes

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

CURSO CONTABILIDADE COOPERATIVA

No hay descripción alternativa para esta imagen
Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

CONCELLO DE FERROL

CONTRATACIÓN DE  57  SOCORRISTAS

PARA O SERVIZO DE SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO

DAS PRAIAS DO CONCELLO DE FERROL

PERÍODO:      18/xuño  ao  25/setembro

PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES:  

ata o día 30 de maio/2021 (inclusive)

BASES EN:

https://www.ferrol.gal

BOP A Coruña, do 25/maio/2021

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Obradoiros de transformación dixital para empresas

📢Aproveita os obradoiros de transformación dixital para a túa empresa 📲💻🖱️organizados por AjeFerrolterra

Mércores 26 de maio de 2021. 16.30 a 19.00 h.

Mércores 2 de xuño de 2021. 16.30 a 19.00 h.

Máis información e inscricións en 📩 info@ajeferrolterra.org ou no ☎ 981 333 322

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

CONCELLO DE VALDOVIÑO

CONTRATACIÓN DE 33 SOCORRISTAS

PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES:

ata o día 29 de maio/2021 (inclusive)

Bases en:
https://www.concellodevaldovino.com

BOP A Coruña, do 20/maio/2021

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Contratación de: 12 PEÓNS DE LIMPEZA DE PRAIAS

CONCELLO DE VALDOVIÑO

Bases en: www. concellodevaldovino.com

Prazo solicitudes: ata o venres, día 21 de maio/2021

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

CONVOCATORIA DE EMPREGO: CONCELLO DE NEDA

TRABALLADOR/A SOCIAL

A MEDIA XORNADA

Información:
www. neda.gal
BOP, Nº 89, do 13 de maio/21

PRAZO SOLICITUDES:
ATA O DÍA 20 DE MAIO/21

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

5 bolsas de formación práctica: Ministerio Agricultura, Pesca e Alimentación

Área de Recursos Pesqueiros

4 bolsas  (1.150€/brutos)

Área Economía Financieira

1 bolsa  (1.150€/brutos)

Información:    BOE, Nº 108

Prazo solicitudes:   ata o 27 de maio/2021

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Convocatoria emprego

TÉCNICO DE TURISMO

CONCELLO DE CABANAS

Bases na web do Concello:  www.cabanas.gal

Prazo solicitudes:  ata o día 12/maio

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Convocatoria de emprego:

CONCELLO DE NARÓN

 • Técnico Prevención RR LL
 • Bombero-condutor

Bases na web do Concello de Narón:             www.naron.es

Prazo presentación solicitudes:

Ata o día 10 /maio

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Convocatoria contratación:

TÉCNICO DE TURISMO

Concello de NEDA

Bases na web do concello de Neda:

www.neda.es

PRAZO PRESENTACIÓN INSTANCIAS:  

ata o lúns, 10 de maio

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Rumbo á Empregabilidade

Do 11 de maio ao 11 de xullo.

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS:

Habilidades brandas na procura da mellora da empregabilidade.

Dirixido a desempregados de máis de 45 anos ou de longa duración.

No caso de haber prazas poderase cubrir con persoas menores de 45, ata 36 anos.

Para menores de 35 anos está o programa Camiño á empregabilidade.

Que é?

Obradoiro virtual de competencias brandas (Soft Skills) para desenvolverse no mercado laboral.

Enfocado á busca de emprego, ao autoemprego, a atopar oportunidades, así como á adaptación a situacións descoñecidas e aos novos contornos dixitais.

Como é?

 • Obradoiros dixitais para traballar as 9 Soft Skills (exercicios dinámicos e exemplos prácticos).
 • Grupo de traballo virtual para a elaboración dun plan de acción.
 • Sesións de coaching individuais.

A INSCRICIÓN FINALIZA O 10 DE MAIO

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Abierta la inscripción para participar en “Satélites de Empleo” en Galicia

Se desarrollará en webinars, los días 11, 18 y 25 de mayo, de 11:30 a 12:30 h.

Se ofrecerán consejos muy prácticos sobre cómo sacar partido a las herramientas digitales para encontrar trabajo o cómo actuar en las entrevistas online.


La actividad es gratuita. Pueden participar hombres y mujeres en desempleo de entre 18 y 60 años residentes en Galicia.

Realizar la inscripción aquí.  Pueden apuntarse a un solo webinar o a varios.

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

ENCONTRO PARA A CREACIÓN DUN SISTEMA DE VENDA CRUZADA PARA SERVIZOS TURÍSTICOS ESTE XOVES 6 DE MAIO ÁS 17:00 NO ANTIGO HOSPICIO DE FERROL

A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol coa colaboración da Deputación da Coruña fai un chamamento a todas as empresas turísticas e en especial de turismo activo que ofrezan actividades dentro do xeodestino Ferrolterra-Rías Altas para que se informen sobre a nova ferramenta de comercialización online que desde a Mancomunidade se lles oferta. É por iso, que, mañá xoves día 6 de maio, terá lugar un encontro no Antigo Hospicio de Ferrol, coa posibilidade de asistencia telemática. Será as 17.00 horas e prégase confirmación de asistencia a través do formulario dispoñible no seguinte enlace:

https://docs.google.com/forms/d/1raJmKu_PLA5ip0qvSW7_8KOUu5QcTrbeB1Wm6OxlZEI/viewform?edit_requested=true

A información e o formulario de inscrición encóntranse tamén dispoñibles na web da Mancomunidade comarcaferrolterra.es ou ben a través do teléfono 981944000 ext. 378 e o e-mail mancomunidade@ferrol.es

Nestes novos tempos a relevancia da tecnoloxía e da comercialización online resulta tremendamente importante para as empresas, por iso desde a Mancomunidade de Ferrol queremos axudar a todas as empresas de turismo activo de maneira directa, e por iso se vén de adquirir unha ferramenta que permite que todas estas empresas poidan ofertar as súas actividades dentro das súas webs, das dos aloxamentos que queiran colaborar e dentro das propias webs de difusión do xeodestino.

Poñer en marcha un sistema destas características para unha empresa tería un custo dificilmente asumible, por iso quérese unificar forzas e aportarlles ás empresas a posibilidade de contar cunha ferramenta de venda online onde os visitantes de Ferrolterra-Rías Altas poderán reservar unha actividade antes de chegar, coa seguridade de que se vai realizar e co pago previo da mesma.

A plataforma tecnolóxica que a Mancomunidade xestionará, poderá cubrir todas as necesidades de comercialización, cobros, comisións, bonos, descontos, etc. Ademais de dar unha moi boa resposta á xestión en mobilidade das actividades por parte das empresas de ocio.

O obxectivo que persegue a Mancomunidade é colaborar coas empresas do sector na súa adaptación aos novos tempos que nos toca vivir, dando un paso adiante na incorporación das novas tecnoloxías e tamén tentando mellorar a economía do sector coa introdución dun novo sistema de comercialización sen presenza física. Con todo isto preténdese crear un produto turístico máis potente, máis variado e con maiores posibilidades, que ofrecerá ao turista unha experiencia máis enriquecedora e satisfactoria. Para este proxecto é importante a colaboración entre os/as empresarios/as da comarca, co fin de que o turista contrate máis servizos para así ofrecerlle motivos para pasar máis tempo entre nós, nas nosas comarcas.

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

CONVOCATORIA PEL-REACTIVA-2021

CONCELLO DE CABANAS

Programa de Integración Laboral da Deputación Provincial da Coruña,
para a execución de obras e servizos mínimos municipais.


Contratación de persoal laboral temporal dunha cuadrilla formada por:
tres (3) peóns, dous (2) albaneis e un (1) operario condutor

Duración : 6 meses

Información: http://www.cabanas.gal


Prazo inscrición: ata o venres, 16 de abril (incluido)

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

20 BECAS Deputación A Coruña

Área de artes y humanidades: 5 becas
Área de ciencias: 3 becas
Área de ciencias de la salud: 3 becas
Área de ciencias sociales y jurídicas: 5 becas
Área de ingeniería y arquitectura: 2 becas
Área de estudios de género: 2 becas

Cada una de ellas de 10.000,00 €

Plazo solicitudes hasta: 5 de mayo de 2021

Más información: https://sede.dacoruna.gal/

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

CONCELLO AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ

Selección de 19 PEÓNS

Programa de Integración Laboral

Prazo:      ata o día 23 de marzo

Máis información en:   

BOP  A Coruña, nº 49       www.bop.dicoruna.esota

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

CONCELLO DE PONTEDEUME

Selección de 7 PEÓNS

Programa  PEL REACTIVA 2021

Prazo:      ata  0 día 24 de marzo

Máis información en:  BOP nº 50  www.bop.dicoruna.es

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Convocatoria probas para a obtención do título: Graduado Educación Secundaria Obrigatoria (ESA)

Prazos de matrícula

Convocatoria de maio: 8 de marzo ao 18 de marzo de 2021

Convocatoria de setembro: 1 de xullo ao 8 de xullo de 2021

Datas dos exames: 21 de maio e 10 de setembro de 2021

Máis información en: Alumnado-Estudos/ Proba Libre Graduado ESO.

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

PEL –REACTIVA 2021 CONCELLO DE CEDEIRA

Ata  7  PEÓNS

SELECCIÓN:      CONCURSO  e  ENTREVISTA PERSOAL

Máis información:  BOP A Coruña, Nº 44

PRAZO PRESENTACIÓN:    ata o día 15 de marzo (inclusive)

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Convocatoria COMPETENCIAS CLAVE

Convócanse as probas nos niveis de cualificación profesional 2 e 3, nas seguintes competencias clave:
– Comunicación en lingua galega.
– Comunicación en lingua castelá.
– Comunicación en lingua estranxeira (inglés).
– Competencia matemática.


https://ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese/c/Formacion-ocupacional-e-continu

Prazo presentación: ata o 7 de abril de 2021

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Convocatoria CARNÉS e HABILITACIÓNS PROFESIONAIS

CONVOCATORIA PARA A OBTENCIÓN DE: CARNÉS PROFESIONAIS

HABILITACIÓNS PROFESIONAIS.

Consellería de Cultura, Educación e Universidade para a realización dos exames encamiñados á obtención dos carnés profesionais e das habilitacións profesionais para o ano 2021 en varias especialidades.

Consulta en DOG, Nº 34, do venres, 19 de febreiro.


Prazo de presentación de solicitudes:

Para a primeira convocatoria: do 22/02/2021 ao 8/03/ 2021 ( incluídos).

Para a segunda convocatoria: do 21/06/2021 ao 5/07/2021 ( incluídos).

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

convocatoria cursos da lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados da lingua galega

Programación de cursos  PRESENCIAIS en FERROL

Programación de cursos en LINEA na provincia A CORUÑA

Datas:   do  15/03/2021  ao  6/05/2021

SOLICITUDES: https://sede.xunta.gal

PRAZO:   do  4/02/21  ao  24/02/21

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario